Käyttämällä näitä verkkosivuja sitoudutte toimimaan käyttöehtojen mukaisesti, aivan kuten olisitte allekirjoittanut vastaavan kirjallisen sopimuksen. Mikäli rikotte käyttöehtoja, pidätämme oikeuden irtisanoa foorumista salasananne, käyttäjätunnuksenne ja/tai estää pääsynne näille verkkosivuille kokonaan tai osittain. Voimme vapaassa harkinnassamme, ilman erillistä ilmoitusta ja vapaana kaikesta vastuusta, lopettaa, muokata tai muuttaa verkkosivuja, ja täten muun muassa (1) rajoittaa verkkosivujen käyttöaikaa, (2) rajoittaa käytön määrää, ja/tai (3) rajoittaa tai lopettaa käyttäjän käyttöoikeuden. Hyväksytte, että verkkosivukäyttöoikeuden rajoittaminen tai peruuttaminen voidaan tehdä ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli rikotte käyttöehtoja ilman erillistä lupaa, hyväksytte, että me voimme välittömästi poistaa käyttäjätunnuksenne foorumista ja siihen liittyvät tiedot ja tiedostot ja/tai kieltää pääsyn tällaisiin tietoihin ja/tai tiedostoihin tai verkkosivuillemme. Hyväksytte myös, että me emme ole mitenkään vastuussa teille tai kenellekään kolmannelle taholle verkkosivuja koskevan käyttöoikeutenne rajoittamisesta tai päättämisestä.

Yhteisöstandardit ja käyttäytymisohjeet

Olette tietoinen siitä, että kaikki sisältö ja kaikki tiedot, ohjelmistot, valokuvat, videot, tekstit, grafiikka, musiikki, äänet, kysymykset, viestit, kommentit, palaute, ideat, reseptit, huomautukset, piirustukset, artikkelit ja muu materiaali, jotka verkkosivuille on lähetetty tai toimitettu, riippumatta siitä onko tämä tapahtunut meidän pyynnöstämme vai oma-aloitteisesti, tai julkisena lähetyksenä tai yksityisenä viestinä (yhdessä "lähetykset") ovat ainoastaan sen henkilön vastuulla, joka lähetyksen on tehnyt. Tämä tarkoittaa, että te olette yksin vastuussa kaikista lähetyksistä, jotka lähetätte tai muuten siirrätte verkkosivuille. Me emme ole missään tapauksessa emmekä mitenkään vastuussa lähetyksistä (muista kuin itse tuottamastamme sisällöstä), kuten esimerkiksi lähetyksissä olevista virheistä tai puutteista, tai verkkosivuille tai verkkosivujen kautta lähetettyjen tai toimitettujen lähetysten käytöstä syntyneistä vahingoista tai tappioista.

Sitoudutte verkkosivuja käyttäessänne olemaan

siirtämättä tai lähettämättä laittomia, haitallisia, uhkaavia, loukkaavia, ahdistelevia, moraalittomia, herjaavia, hyvän maun vastaisia, rivoja, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihamielisiä tai rodullisesti, etnisesti tai muuten paheksuttavia lähetyksiä tai muuta materiaalia.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta ehtoja, jotka johtaisivat jonkun vieraan valtion lain noudattamiseen, ja niitä tulee epäselvissä tilanteissa tulkita Suomen lakien ja oikeusperiaatteiden mukaisesti.