Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty viimeksi 19.3.2018.

Rekisterinpitäjä

Finnish Lightning Center
info @ flcenter . net

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ville Heimonen
ville . heimonen @ flcenter . net

Rekisterin nimi

Finnish Lightning Center -sivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Finnish Lightning Center -sivuston käyttäjien tunnistaminen. Sivujen selailu ja/tai katselu ei vaadi rekisteröitymistä. Rekisterin tietojen perusteella käyttäjille voidaan kuitenkin tarjota kohdennettua sisältöä ja tarjota erikoispalveluja, esimerkiksi keskustelualue. Muille käyttäjille näytettävien tietojen avulla käyttäjät voivat myös verkostoitua muiden harrastajien kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot 

Tiedot Pakollinen Näkyy profiilissa
Käyttäjätunnus kyllä kyllä
Sähköpostiosoite kyllä ei
Etu- ja sukunimi kyllä ei
Syntymäpäivä ei ei
Sukupuoli ei ei
Paikkakunta kyllä kyllä
Maa kyllä kyllä
Ammatti ei ei
Yhteydet Pakollinen Näkyy profiilissa
Julkinen sähköposti ei kyllä
Kotisivut ei kyllä
Verkkoalbumi ei kyllä
Facebook ei kyllä
Twitter ei kyllä
MSN ei kyllä
Skype ei kyllä
GMail ei kyllä
ICQ ei kyllä
AIM ei kyllä
Yahoo! ei kyllä
IRC ei kyllä

Käyttäjä voi myöhemmin täydentää/muuttaa seuraavia tietoja

Tiedot Pakollinen Näkyy profiilissa
Etu- ja sukunimi kyllä ei
Syntymäpäivä ei ei
Sukupuoli ei ei
Paikkakunta kyllä kyllä
Maa kyllä kyllä
Ammatti ei ei
Yhteydet Pakollinen Näkyy profiilissa
Julkinen sähköposti ei kyllä
Kotisivut ei kyllä
Verkkoalbumi ei kyllä
Facebook ei kyllä
Twitter ei kyllä
MSN ei kyllä
Skype ei kyllä
GMail ei kyllä
ICQ ei kyllä
AIM ei kyllä
Yahoo! ei kyllä
IRC ei kyllä
Muut Pakollinen Näkyy profiilissa
Allekirjoitus ei kyllä
Kuva ei kyllä
Sijainti ei näkyy erillisellä kartalla

Käyttäjä voi liittää omaan profiilinsa (rekisteritietoihin) tiedot käytössä olevistaan OpenID-tunnuksista, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua sivustolle.

Näiden tietojen lisäksi käyttäjä voi valita sisältyykö hänen profiinsa erillinen yhteydenottolomake, jolla muut rekisteröityneet ja sisälle kirjautuneet käyttäjät voivat ottaa yhteyttä. Yhteydenotot lähetetään sähköpostitse.

Rekisteriin kerätään myös tiedot käyttäjän luomista keskustelualueen aiheista, vastauksista aiheisiin ja niiden kokonaismäärästä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä tiedot käytetystä selaimesta ja käyttäjän tapahtumat sivustolla viimeisten kolmen (3) päivän ajalta. Rekisteriin tallennetun IP-osoitteen ja evästeiden avulla varmistetaan myös, että käyttäjä ei osallistu äänestyksiin ja kyselyihin yhtä (1) kertaa useammin.

Säännönmukaiset lähteet

Kaikki tiedot kerätään käyttäjältä itseltään, rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen; ainoastaan sivuston käyttöä koskevat tiedot kerätään automaattisesti, eikä niiden keruuseen käyttäjä voi vaikuttaa. Koska sivustoa voi käyttää rajoitetusti myös ilman rekisteröitymistä ja pakollisina tietoina kerätään ainoastaan nimi, käyttäjätunnus, salasana ja sähköpostiosoite, muiden tietojen sisällyttämistä rekisteröintilomakkeeseen pidetään suostumuksena niiden tallentamiseen rekisteriin. Yhteyksiä sivustolle ei suojata SSL-yhteyksin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sivuston käyttäjärekisterin tietoja ei Finnish Lightning Centerin puolesta luovuteta ulkopuolisille, eikä käytetä muuhun kuin sivustoa koskevaan viestintään.

Käyttäjän on syytä huomata, että profiilissa näkyviksi ilmoitetut tiedot ovat muiden rekisteröityneiden käyttäjien nähtävillä. Erillistä käyttäjälistaa sivustolla ei ole, vaan tietoja voidaan valikoidusti näyttää mm. keskustelualueen viestien yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei ole muodostettu manuaalisesti käsiteltävästä aineistosta, eikä rekisteristä tehdä tulosteita.

Rekisteri tallentuu salasanalla suojattuun tietokantaan sivuston omalle palvelimelle. Palvelimen tietoturvasta vastaa Finnish Lightning Center ja Ville Heimonen. Palvelin sijaitsee palveluntarjoajan palvelinsalissa Tuusulassa, Suomessa.

Sivusto on toteutettu avoimeen lähdekoodiin (open source) perustuvalla Drupal -julkaisujärjestelmällä. Ylläpito seuraa sivustoa päivittäin ja Drupalin tietoturvan kehitystä säännöllisesti. Ainoastaan sivuston ylläpitäjillä on täysipääsy käyttäjätietoihin. Sivuston tietokanta varmuuskopiodaan päivittäin.

Sivustolla kerättävät tiedot käyttäjästä eivät ole arkaluonteisiksi luokiteltuja, eikä niiden salassapidosta ole erikseen säädetty.

Käyttäjien salasanat tallennetaan tietokantaan peruuttamattomasti salatussa muodossa; edes ylläpitäjät eivät voi salasanoja nähdä. Kadonneen salasanan tilalle luodaan automaattisesti uusi salasana, joka lähetetään käyttäjälle hänen rekisteröityessään ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Finnish Lightning Center suosittelee tällaisen salasanan välitöntä vaihtamista itse keksittyyn vahvaan salasanaan.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröityneellä on Henkilötietolakiin (6. luku) perustuva oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti siitä sähköpostiosoitteesta jonka käyttäjä on sivustolle rekisteröityessään rekisteriin antanut. Lisäksi tarkastuspyyntöön tulee liittää tiedoksi rekisterissä oleva tieto etu- ja sukunimestä.

Tarkastuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen ville . heimonen @ flcenter . net ja viestin otsikoksi pitää asettaa "Rekisteritietojen tarkastuspyyntö".

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröityneellä on Henkilötietolakiin (6. luku) perustuva oikeus saada itseään koskeva virheellinen tieto oikaistuksi tai poistetuksi rekisteristä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti siitä sähköpostiosoitteesta jonka käyttäjä on rekisteröitymisen yhteydessä rekisteriin antanut. Pyynnössä tulee yksilöidä mahdollisimman ja riittävän tarkasti virheellinen tieto ja siihen haluttu korjaus. Lisäksi tarkastuspyyntöön tulee liittää tiedoksi rekisterissä oleva tieto etu- ja sukunimestä.

Korjauspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen ville . heimonen @ flcenter . net ja viestin otsikoksi pitää asettaa "Rekisteritietojen korjauspyyntö".

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyistä kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, -mainontaan tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kotisivuilla tällaista aineistoa voi olla esillä.